Franco  Restuccia

Biografia

Nato a Rombiolo (vv) nel 1943,sposato e tutt’ora vive a Filandari.
Pensionato,scrive poesie in vernacolo calabrese.Amante e studioso
delle antiche tradizioni,li descrive e le interpretra in versi con le sue poesie.
Personaggio,eclettico,ha accompagnato la sua attività professionale di impiegato postale,
con la grande passione per la pittura,per attività agricole(costruzione di panieri in vimini)
vive in campagna coltivando prodotti agricoli biologici. 
Concorre a diversi concorsi di poesie in vernacolo,ottenendo il:

1° posto al concorso “Premio di Poesia-Don Antonio Giuffre’ di Bagnara Calabra-
2° posto al concorso regionale di poesia in vernacolo di Castrovillari 

 

     Sito web : http:// www.francorestuccia.altervista.org

 

 

 

 Una raccolta di poesie in vernacolo di Franco Restuccia, poeta dialettale di Filandari che sta ottenendo un significativo successo e importanti riconoscimenti; tra l'altro ha vinto in primo premio del concorso internazionale Onde Mediterranee a Tropea con la poesia "A terra mia" presente in questa raccolta.  Per acquistare il libro clicca sulla copertina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POESIE

 

 

‘A DOMINICA……

A dominica venunu u mangianu i mei figghj
assemi e mugghieri e i niputagghj
arrivanu tutti allichettati,
profumati e cu l’unghj pittati.

‘I nori incumincianu a diri:
chi ‘nc’è di bonu oggi d’assaggiari!
‘I niputi ‘ncumincianu ad annusari
dicendu comu u vonnu lu mangiari

‘A pasta cu a voli cu sucu,
cu senza sucu,
‘A carni cu a voli grassa
Cu a voli magra
Cu voli i cotuletti fritti
Cu megghju o furnu.

A ‘nsalata cu a voli fatta ca scalòra
cu ‘mbeci è megghju chi citròla
u vinu chi voli jancu e cu voli russu
si mangianu tuttu e alla fini si stujanu u mussu.

‘I piatti no ‘ncè niju chi li lava,
a mugghjerima i nori sidannu li consigghj:
Pecchi no vai o negoziu mu ti pigli
‘na bella lavostovigli?

Vorrianu mu l’aiutunu ma no ponnu,
ca su stanchi lavurandu ‘nta settimana tuttu u jornu,
e pe fari bella figura ,sai comè.
pigghjanu a machinetta u fannu lu cafè..

 


 

Mastru Umbertu u muraturi

O paisi miu ‘nc’è ‘nu muraturi,
che ‘nu randi lavuraturi,
con solerzia e a prima vista,
risolvi i problemi, pecchì è ‘nu randi arstista.

Studia ‘u lavuru chi ‘nc’è da fari,
ordina u materiali da pigghiari,
poi incomincia a lavurari,
e in quattro e quattrotto,
u problema è risolto.

Mosaicista di grandi pregiu puru sparti,
i soi lavori su opere d’arti,
nu randi quatru mi fici impressioni,
di Gesù Cristu a “Crucifissioni”.

Si si porti nu truncu i pinu,
ti faci puru nu violinu,
a si vai a casa soi e guardi all’ariu,
vidi fattu da iju nu bellu lampadariu.

E’ bonu d’animu e puru sinceru,
e pammia ‘n’amicu veru,
sta poesia vozi u fazzu pa ricordu,
in onori di Umbertu Runcu,pa nommu mu scordu.

 


 

C’e crisi

Cu sta crisi chi avanza,
sta tornandu la carenza,
nuju cchjù faci cridenza,
comu avimu u ‘ndi linchimu a panza?
Lu Governu a nui nò penza,
non c’è omani ì sustanza,
pensanu sulu cu custanza,
sordi a hji in abbondanza.
Lavuru nò sindi trova,
a li giuvani va peju ancora,
tuti i jorna si spachìa,
autri buca ‘nta curria.
Ormai nò ’nc’è farina,
nemmenu pà na pisci,
pemmu u patri i figghj u pasci,
nò sapi adduvi u mina.
Simu tutti straviati,
di li tassi simù lincuti,
tutti i jorna litigati,
di miglioria, nò ‘ndi parrati!
Di chi è vorria sapiri,
la curpa i stù penari,
non ‘cè sordi di cuntari
e la la spisa, comu s’avi a fari?...

 


 

 

A TERRA MIA

Quando u Patreternu si dicidìu u faci u mundu,
‘ntò megghju postu misi nu stivali,
lu contorniau tuttu di tanti mari,
‘nta terra disegnau montagni e chjanùri.

Arrivatu mu disegna ‘a punti,
dissi: aju u fazzu nu postu meggju di tutti quanti,
‘nci misi u mari ‘ncantatu, muntagni cu jiumari,
lu suli tuttu l’annu e tanti jiuri.

Vogghju mu restanu ‘ncamati i forastèri,
di tanti bellizzi e di tantu splenduri,
Alla fini ‘ncì pensau ‘mà benedici e cussi sìa,
e se ancora ‘na capiscistuvu est ‘a CALABRIA mia

 


 

 

PARRAMU CALABRISI

 

Vogghju pemmu parru ‘u calabrìsi,
nommu mi scordu ‘i paroli di ‘na vota,
quandu cotràru jocavu cu la rota,
e pàtruma si buscava ‘a jornata cu li spisi.
 

Sapiti comu è bellu quando all’esteru jamu
e sì cu ‘ncunu paisànu d’incuntràmu,
‘ndi piaci a tutti i ‘dui mu parràmu
u dialettu nostru ; ‘nda scialamu!

‘A scòla è giustu mu s’impara ‘u ‘taliànu,
a lingua nazionali mu parràmu,
ma lezioni ì dialettu avi u ‘ndàvi,
ca est a ricchezza di nostri avi.

U giuvani di oggi voli u parra ‘u taliànu
dici ca non vaci cchjù ‘u zappa ma est cittadinu.
‘U dialettu sulu i tamàrri ‘u vonnu parrari,
ma non è veru, a ‘mmia ‘u culabrìsi, mi porta onuri